جامعه شناسی در تحقیق میدانی با ظاهری ناشناخته

منظورازتحقیق میدانی ، تحقیق درمیان مردمودرخیابان وکلا" محلهای عمومی است   یک دخترخانم رشته جامعه شناسی ، برای تحقیق درزمینه رشته اش ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 44 بازدید
اسفند 91
1 پست
مهر 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
3 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
2 پست
دی 88
1 پست
بهمن 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
تیر 86
2 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
2 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
3 پست
اسفند 84
1 پست
بهمن 84
1 پست
دی 84
2 پست
آذر 84
1 پست
آبان 84
2 پست
مهر 84
2 پست
شهریور 84
1 پست
مرداد 84
2 پست
تیر 84
1 پست
خرداد 84
1 پست
بهمن 83
1 پست
آبان 83
1 پست
مهر 83
1 پست
شهریور 83
1 پست
مرداد 83
1 پست
تیر 83
3 پست
خرداد 83
4 پست